Contact

 • Een afspraak kan enkel telefonisch gemaakt worden op het nummer 0472 92 77 57.
  Gelieve geen afspraken te vragen via sms, mail,… Enkel telefonisch.
 • Consultaties gaan alleen door op afspraak.
 • Tijdens sommige behandelingen kan ik de telefoon niet opnemen.
  Gelieve dan uw naam en telefoonnummer in te spreken op het antwoordapparaat.
  Ik bel u dan zo snel mogelijk terug.
 • Ik probeer iedereen zo vlot mogelijk te helpen, echter een goede behandeling vraagt tijd waardoor de wachttijd kan oplopen.
 • Kunt u de afspraak niet nakomen, gelieve dan tijdig te verwittigen. Bij herhaaldelijk vergeten van een afspraak, kan deze u aangerekend worden.
 • Mag ik ook vriendelijk vragen het aanvangsuur van uw afspraak te respecteren. Vertraging zorgt voor ontevredenheid bij de mensen die na u komen.
  Dank voor uw begrip